FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
TECHNOLOGIE SPOŻYWCZE
mgr inż. Maciej Gera, 60-365 Poznań ul. Szamotulska 40
tel./fax (0-61) 86-18-506, tel. 0-502 608-264
e-mail tsgera@wp.pl www.tsgera.pl

Szanowni Państwo

Firma nasza powstała W 1994 r, jako odpowiedź na potrzeby rynku. Był to okres gwałtownego rozwoju drobnej przetwórczości rolno-spożywczej. Nasz obecny profil od czasu powstania firmy nie uległ istotnym zmianom. W dalszym ciągu jesteśmy nastawieni na obsługę niewielkich firm, dla których wielkie instytuty naukowe są po prostu niedostępne. Nasze główne zalety to skuteczność oraz niska cena usług. Osiągamy to poprzez minimalizację kosztów oraz szybkość i dynamikę działania. Problemy związane z produkcją rozwiązywane są często dosłownie z dnia na dzień na zasadzie straży pożarnej. Osiągamy to poprzez doskonałą znajomość rynku połączoną z ogromnym doświadczeniem i gruntownym wykształceniem. Pozwala to nam w szybki i skuteczny sposób pomóc drobnym producentom żywności. Bardzo istotny jest również fakt, że czas naszej pracy jest nienormowany. Jeśli klientowi śpieszy się, pracujemy do skutku. Uczestnictwo w wielu imprezach targowych, jak i sesjach naukowych pozwala nam na wcielanie w praktykę produkcyjną najnowszych osiągnięć nauki i techniki.

Jednak naszym głównym zadaniem jest dotarcie do klienta, który nie ma czasu na śledzenie literatury, czy studiowanie ogłoszeń w czasopismach branżowych, lub prasie codziennej. Z doświadczenia wiemy, że w każdym zakładzie można coś zmienić, lub ulepszyć.

Zwykle przy pierwszych kontaktach z nowym klientem pada stwierdzenie "Gdybym ja znał waszą firmę wcześniej...". Dlatego też bardzo prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą. Chętnie rozwiniemy każdy z sygnalizowanych tematów i w miarę naszych możliwości udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania.

mgr inż. Maciej Gera
właściciel

UWAGA!

Od maja 2004 r. wszystkie zakłady zajmujące się zarówno produkcją żywności, jak i jej obrotem objęte będą prawnym obowiązkiem wprowadzenia systemu HACCP.

Możemy Państwu pomóc przy wdrażaniu systemu HACCP. Dysponujemy niezbędnym w tej materii doświadczeniem, wiedzą fachową. Potwierdzeniem tego są posiadane przez nas certyfikaty EKSPERTA systemu HACCP wydane przez TUV Rheinland Group.

Zależnie od Państwa oczekiwań możemy tylko rozpocząć wprowadzanie systemu HACCP od audytu zerowego (aby zaspokoić wymagania prawa) lub też przeprowadzić kompletne wdrożenie systemu - przy zdecydowanie konkurencyjnych cenach. Szczególnie warto zadbać o spełnienie wymagań HACCP przy projektowaniu nowego zakładu, także przy wszelkiego rodzaju przebudowach, remontach, modernizacjach - jest wtedy znacznie prościej i taniej wdrożyć system HACCP.

Generalnie zakres naszych usług związanych z certyfikacją dotyczy sklepów spożywczych, hurtowni spożywczych, piekarni, ciastkarni, kwaszarni, małych i średnich zakładów przetwórstwa spożywczego, owocowo-warzywnego. NIE WYKONUJEMY USŁUG DLA ZAKŁADÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ WYŁĄCZNIE NADZOROWI WETERYNARYJNEMU.

Ceny usług związanych z wprowadzaniem systemu HACCP kształtują się następująco:

Podane ceny opracowania w zależności od wielkości zakładu mają raczej charakter orientacyjny. Cena zależy głównie od stopnia ucywilizowania zakładu i ilości korekt, które należy wprowadzić.


Przykłady:

CERTYFIKAT EKSPERTA HACCP

FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
TECHNOLOGIE SPOŻYWCZE
mgr inż. Maciej Gera, 60-365 Poznań ul. Szamotulska 40
tel./fax 61 861 85 06,
tel. 502 608 264
wysyłanie wiadomoście-mail tsgera@wp.pl www.tsgera.pl
Copyright FOOD PRODUCT DEVELOPMENT 2010